VVD wil ondersteuning gebruikers 't Spieker

De VVD heeft ingestemd met het feitenrelaas over 't Spieker. Het is een goede zaak dat dit feitenrelaas er is omdat daardoor iedereen in de raad dezelfde informatiepositie heeft. De VVD gebruikt dit feitenrelaas ook als uitgangspunt.

Als we inzoomen op dit feitenrelaas, dan liegen de feiten  er niet om 

  • start van de bouw zonder hypotheek
  • uitgaan van het verkrijgen van subsidies/fondsen die vervolgens slechts gedeeltelijk of niet werden toegekend
  • geen analyse van risico‚Äôs gemaakt bij tegenvallende opbrengsten
  • geen enkel moment zicht bestaan op een structureel positief resultaat


Mede door deze feiten komt de VVD tot de conclusie dat er behoorlijke risico's genomen zijn. Daarnaast heeft de fractie geen vertrouwen dat het SKS de problemen kan oplossen. De fractie is zich ervan bewust dat dit standpunt grote gevolgen kan hebben voor gebruikers van het Spieker. We vinden dan ook dat als bijvoorbeeld de muziekvereniging in de problemen komt de gemeente met motie M15-21 ondersteuning zou moeten bieden. Het college heeft aangegeven dat te zullen doen.


Het besluit was om het rapport voor kennisgeving aan te nemen. Het CDA, D66, Gemeentebelangen, OBL en de VVD wilden hier echter een opdracht aan het college verbinden. Daarom is door deze partijen een motie ingediend waarvan de strekking is dat de SKS niet langer als gesprekspartner voor de gemeente wordt gezien.