De VVD kijkt kritisch naar de voorjaarsnota

De voorjaarsnota 2016 laat een positief resultaat zien. Dit is, ondanks het negatieve meerjarenoverzicht, een positieve ontwikkeling.

Toch vinden we het jammer dat de financiële vertaalslag op de organisatie wordt doorgeschoven naar de begroting 2017. Dat is jammer, dit is immers een van de grote bezuiniging uit het coalitieakkoord. Tijdens onze inbreng hebben we vastgesteld dat dit college probeert aan te geven dat de financiële mijlpalen voor wat betreft de bezuinigingen gehaald worden, wij vinden het echter belangrijker terug te zien is of we de doelen om te bezuinigen halen. 

De ontwikkelingen van breedband in het buitengebied zijn in volle gang. Toch zien we dat met name de maatwerkoplossing voor onrust in het buitengebied zorgt. We hebben het college gevraagd of ze bereid zijn de rol van belangenbehartiger op te pakken. De gemeente kan in onze ogen een “vuist” maken voor deze groep. Het college heeft aangegeven deze rol op te pakken. 

Sinds de start van Berkelland in 2005 zijn de woonlasten jaarlijks gestegen, dat was ook nodig om de gemeentelijke begrotingen op orde te brengen. Gelderland kent drieënvijftig gemeenten en Berkelland staat op de twintigste als het gaat om de hoogte van de woonlasten. De woonlasten zijn ten opzichte van 2015 met 1,5% gestegen.

De VVD wilde graag van de raad weten of zij bereid zijn de woonlasten voor de inwoners van Berkelland te verlagen. Helaas kregen we slechts steun van het CDA hierop. De VVD zal keer op keer bekijken of er overschotten zijn waarbij we de woonlasten voor inwoners alsnog kunnen verlagen.