VVD stemt tegen de Verordening Verbrede Stimuleringsregeling voor bedrijven

De VVD heeft in de raadsvergadering van 20 september jongstleden tegen de Verordening Verbrede Stimuleringsregeling voor bedrijven gestemd. Met deze regeling kunnen bedrijven geld lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

De eerdere regeling, die er was voor agrarische bedrijven, heeft maar vier aanvragen voor leningen opgeleverd en de doelen zijn destijds daarmee niet behaald. LTO Noord geeft aan dat dit komt doordat er minder is gebouwd en daarmee minder leningen zijn aangevraagd.

Voor de nieuwe periode wordt geen positiever beeld verwacht.

De VVD-fractie heeft aan het college gevraagd welke acties ze neemt om de doelen nu wel te kunnen behalen. De verantwoordelijke wethouder heeft hierop geantwoord dat de gemeente dit wil oplossen door meer te communiceren.

De VVD denkt niet dat dit helpt, omdat het probleem niet in de communicatie zit. De VVD vindt dan ook dat de gemeente haar oor beter te luister moet leggen bij  LTO Noord en samen met de landouw moet nagaan wat betere en concrete oplossingen zijn.

Al met al is de fractie mede door de antwoorden van de wethouder er niet van overtuigd dat de doelen worden behaald.