ALV VVD Berkelland in het teken van de oprichting van Lokaal Netwerk VVD Achterhoek

Op de Algemene Ledenvergadering van VVD Berkelland op maandag 17 oktober 2016 hebben de aanwezige leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om samen met VVD afdelingen Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Doetinchem een Lokaal Netwerk VVD Achterhoek te gaan vormen.

Lokaal Netwerk VVD Achterhoek is het gevolg van de landelijke opschaling van de VVD in transitie tot een open en toegankelijke netwerkpartij. Het doel van Lokaal Netwerk VVD Achterhoek is het creëren van één daadkrachtig en slagvaardig efficiënt netwerk.

Bovendien zal het nieuwe netwerk organisatorisch efficiënter in te richten zijn, kan ‘men’ elkaar versterken en zullen er gemeenschappelijke activiteiten plaats vinden. Belangrijk: wat des gemeentes is, zal des gemeentes blijven. Denk daarbij aan het vaststellen van groslijsten en verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Tijdens de ALV werden 21 leden die meer dan 40 jaar lid zijn van de VVD in het zonnetje gezet. Zij werden bedankt voor hun inzet en trouw aan de partij en kregen een bloemetje overhandigd uit handen van vicevoorzitter Hans Boxem.