VVD Berkelland stelt schriftelijke vragen over WOZ taxatie agrarische gebouwen in Berkelland

De VVD Berkelland heeft, naar aanleiding van een nieuwsbrief van LTO Noord, afdeling Berkelland, schriftelijke vragen gesteld over de WOZ taxatie van agrarische gebouwen.

In de nieuwsbrief van LTO Noord, afdeling Berkelland, werd aangegeven dat meerdere leden hebben geconstateerd dat de WOZ waarde van agrarische gebouwen aanzienlijk hoger liggen dan de feitelijke bouwkosten.

De VVD vind het niet terecht dat agrariërs teveel WOZ betalen. Er moet sprake zijn van een reëel beeld. In de brief wil de VVD graag van het college weten wat de reden is van deze scheefgroei.

En ook als de waarderingsmethode geen reëel beeld geeft, waarom deze dan niet wordt aangepast.