Lastige discussie over omgevingsvergunning Walemaatsweg 2 in Geesteren

In de commissie Bestuur en Ruimte van 11 januari is de brief van het College over de aanvraag omgevingsvergunning Walemaatsweg 2 in Geesteren behandeld.

Kortweg vroeg het College aan de commissie om 2 zaken, te weten:

  •          Bestemmingsplan Buitengebied opnieuw tegen het licht te houden.
  •          Ingediende aanvraag bij GS voor ontheffing door te zetten.

Onze fractie heeft bij de eerste vraag aangegeven de discussie over de uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied absoluut niet overnieuw te willen doen. We hebben daar vorig jaar in de Raad veel tijd en energie in gestoken, de materie grondig doorgesproken en er vervolgens hier als Raad een besluit over genomen. Dat besluit heeft geresulteerd in een uitwerking en we hopen dat het eerste concept van het bestemmingsplan buitengebied binnenkort ter inzage komt.

We zien geen enkele reden om dat op basis van een individuele casus nu over te doen. En we zien die aanleiding ook niet als we het coalitieprogramma er nog eens bij pakken. In dat programma staat letterlijk dat er ruimte is voor groei van agrarische bedrijven met respect voor de leefomgeving en de geldende regels. Dat sluit naadloos aan bij onze visie die we in de vorige commissie hebben gegeven. Handelen vanuit ons beleid en de wet- en regelgeving én het nadrukkelijke verzoek aan de ondernemer om met de geluiden en grote zorgen uit de omgeving wat te doen.

Op de tweede vraag hebben we aangegeven de aanvraag te willen doorzetten.

De meerderheid van de commissie gaf aan de ingediende aanvraag niet te willen doorzetten. Het Bestemmingsplan hoeft niet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Aan het einde van de discussie werd door deze meerderheid aangehaald dat in de aankomende Raad een motie wordt ingediend, waarin wordt voorgesteld de ingediende aanvraag in te trekken en als gemeente niet aan deze vergunningsaanvraag mee te werken. Deze motie is in de vorige commissie en Raad eveneens aan de orde geweest, maar toen nog niet ingediend.

We zijn als fractie verbaasd over deze reactie, aangezien hiermee wordt afgeweken van een reguliere procedure van de behandeling van een vergunningsaanvraag en omdat de vergunning past binnen ons eigen gemeentelijke beleid, vertaald in de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied.

We vinden dat we als gemeente deze aanvraag net zo moeten behandelen als andere aanvragen.  De discussie wordt vervolg in de Raad…