VVD stemt tegen motie Walemaatweg 2

In de gemeenteraad van 24 januari is door de gemeenteraad een motie aangenomen ten aanzien van de Walemaatweg 2 in Geesteren. In de motie wordt aangegeven dat de uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied moeten worden herzien.

© Peter Zandee

De VVD heeft om 2 redenen tegen deze motie gestemd.

De VVD wil dit pertinent niet, want hiermee doen we een discussie, die grondig is gevoerd, opnieuw. Bovendien is in de motie opgenomen dat de gemeenteraad van mening is dat de gewenste uitbreiding niet past binnen het huidige beleid. Dat is onze ogen geheel onjuist. Het beleid is hierin kraakhelder en het is duidelijk dat ons beleid ruimte biedt voor deze ontwikkeling.

In de raad hebben we de partijen ook aangesproken zich duidelijk uit te spreken of ze nu wel of niet voor de ontwikkeling van het bedrijf zijn en wat ze nu willen. Zo zeiden D66 en GB in de commissievergadering nog dat ze de uitgangspunten niet willen herzien en in de raad willen ze dat ineens wel. Hetzelfde geldt voor de aanvraag bij de provincie. In de commissie niet en nu weer wel.

We vinden ook dat de motie leidt tot een onzorgvuldig proces. De ruimtelijke onderbouwing ligt er nog niet eens en nu al wordt aangegeven dat de raad niet mee wil werken aan een verklaring van geen bedenkingen. Bestuurlijk en procesmatig maken we zo blunders en we nemen enorme juridische risico’s.

Richting het einde van de beraadslagingen hebben we een vraag neergelegd bij het CDA. Wat gaat het CDA doen als haar coalitiepartners bij een majeur onderwerp als het bestemmingsplan Buitengebied nu een andere weg inslaan?

Geeft dat nog wel vertrouwen in de coalitie? Het CDA gaf aan dat er voldoende vertrouwen is bij de coalitiepartners, omdat ze nog altijd willen ontwikkelen in het buitengebied. Wat dat precies gaat betekenen is voor ons nog de vraag, maar wat we kritisch blijven volgen en waar we hopelijk de komende tijd antwoord op krijgen.