Omgevingsvergunning kachelbedrijf in Eibergen

Er was op 10 mei jl. een flinke discussie in de commissie B&R over de verleende omgevingsvergunning door het college van B&W aan het kachelbedrijf aan de Nieuwstraat 63 in Eibergen.

Voor 80% van de bedrijfsactiviteiten past het binnen de bestemming ‘Bedrijf’ die op het pand rust. Voor het overige deel gaat het om de showroom, dat valt onder ‘Detailhandel’, en hier niet is toegestaan. Het college oordeelt dat het een ondergeschikte functie is en wil dit door te vingers zien.


Wat vindt de VVD hiervan?

 

Om te beginnen is het in onze ogen heel laat om nu hierover in gesprek te gaan, aangezien de vergunning reeds is verleend. We vinden dit dan ook een erg vervelende situatie voor de ondernemer.

 

De VVD juicht de vestiging van het kachelbedrijf in Eibergen toe, alleen past het niet op deze plek. Het bestemmingsplan voor het centrum geeft aan dat buiten het winkelcentrumgebied geen detailhandel meer gewenst is en dat heeft natuurlijk gevolgen voor ondernemers buiten het centrum met een winkel.


De gemeenteraad heeft ook besloten dat niet wordt meegewerkt aan nieuwe detailhandel in dit gebied. Een fors besluit dat we destijds als raad hebben genomen, maar wel vanuit een heldere visie.

 

Als VVD vinden we het des te belangrijk om als overheid hierin eenzelfde lijn te hanteren en geen uitzonderingen te maken die we niet goed kunnen uitleggen. Dit gevoel krijgen we bij deze situatie. De verkoop van kachels vanuit de showroom is reguliere detailhandel en dat is en blijft voor ons niet anders te duiden naar de andere ondernemers.

 

We hebben de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:


- U schrijft dat de showroom is vergund voor uitsluitend het uitstallen en
  tentoonstellen van kachels. En de verkoop dan?

- En hoe gaat het nu als andere ondernemers zich melden en eveneens
  vragen om een beperkte reguliere detailhandel gekoppeld aan activiteiten
  vanuit de bestemming bedrijf? Wat wordt dan uw reactie? Geldt voor
  deze ondernemers dan ook de 20%?


- Wat betekent dit voor omwonenden?


- Hoe kan het college van B&W dan nog het besluit uit 2011 van de
  gemeenteraad uitvoeren?


Aangezien de portefeuillehouder niet aanwezig was en het college de vragen niet kon beantwoorden, heeft de commissie de bespreking uitgesteld tot de raadsvergadering.


We hopen dan antwoorden te krijgen op onze vragen.