VVD trekt afvalplan in twijfel

In de afgelopen raadsvergadering heeft de VVD-fractie tijdens het vragenhalfuur vragen gesteld over het betrekken van inwoners rondom het nieuwe afvalinzamelingsplan. De wethouder had in een eerder stadium aan de raad vier voorbeelden gegeven. De voorbeelden zouden slechts als praatplaatje dienen tijdens de inloopbijeenkomsten en andere manieren om de inwoners bij het nieuw te vormen plan te betrekken.

De VVD heeft vragen gesteld of het ook mogelijk is voor inwoners om input te leveren buiten de scenario’s en waar dat uit blijkt. Wethouder gaf aan dat tijdens de inloopbijeenkomsten voldoende mogelijkheden zijn om ideeën aan te dragen en deze worden meegenomen. De VVD-fractie vindt het jammer dat dit niet mogelijk is voor inwoners tijdens de online enquete.

De VVD heeft tijdens een vervolgvraag erop aangedrongen om te onderzoeken of het achteraf scheiden  niet tot de mogelijkheden behoort. Recente studies hebben laten zien dat dit minstens zo effectief is een voorbeeld in de media is https://eenvandaag.avrotros.nl/item/plastic-huisafval-niet-meer-gescheiden-inzamelen/ . De wethouder gaf daar van aan dit per situatie bekeken gaat worden.

Wanneer het plan zou worden doorgevoerd, moet men alle containers omruilen, van 240 liter maar 140 liter. Dit omruilen kost een vermogen is dan eigenlijk voor een nutteloos doel. Wie betaalt dit? Juist, de burger. 

De VVD wil dat het scheiden zo min mogelijk gedoe oplevert voor onze inwoners. Het achteraf scheiden zorgt voor een dergelijk gemak, bovendien is het voordeliger. Het plan moet toekomstbestendig zijn waarbij de kosten voor afvalinzameling niet hoger zijn dan de huidige vorm. De VVD zal dit dossier dan ook kritisch blijven volgen.