Structuurvisies wonen Neede, Borculo en Ruurlo

Op 17 oktober werd het voorstel ten aanzien van de Structuurvisies Wonen 2017-2025 voor Neede, Borculo en Ruurlo in de gemeenteraad besproken. Dit voorstel is een volgende in een reeks (en vanuit het huidige beleid), bedoeld om de plancapaciteit van bekende woningbouwlocaties in kernen te verkleinen en daarmee overcapaciteit aan woningen te voorkomen. Bijvoorbeeld door niet benutte bouwmogelijkheden te schrappen.

De VVD is van mening dat het de hoogste tijd is dat dit beleid wordt herzien. De economie is de afgelopen maanden flink aangetrokken en daarmee ook de vraag naar koopwoningen. Dat zorgt voor een nieuwe situatie en vraagt om een nieuwe blik van ons. We zien graag meer maatwerk en mogelijkheden voor woningbouw in de kernen (ook kleine kernen). Dit voorstel is nog toegerust op het vigerende beleid dat eigenlijk achter de feiten aanloopt en onze vraag is om het beleid te actualiseren.

 

Portefeuillehouder Hoytink gaf aan dat ze vanuit de Woningmarktmonitor Berkelland 2017 nog geen aanleiding ziet om beleid aan te passen. Ze wil via de visies op wonen in de kleine kernen (behandeld in de vorige raadsvergadering en met als pilot Beltrum) de woningbehoefte in deze kernen in beeld brengen. Dit komt ter zijne tijd in de raad.

(de voormalige St. Willibrordusschool te Ruurlo)

 

De VVD heeft bij dit onderwerp ook aangegeven dat ten aanzien van het voorstel van de kunstkring Ruurlo (die een nieuw onderkomen zoekt en de mogelijkheid verkent van de voormalige St. Willibrordusschool), de gemeente een meer stimulerende houding mag aannemen, nieuwe initiatieven vanuit de bevolking stimuleren en denken in mogelijkheden om het initiatief te verwezenlijken. De portefeuillehouder heeft aangegeven opnieuw in gesprek te gaan met de Kunstkring.

 

Met deze toezeggingen heeft de VVD ingestemd met het voorstel.