Raadsvergadering - Vragenronde perspectiefnota

Raadsvergadering Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo Aanvang: 19:30 Eindtijd: Voorzitter: J.H.A. van Oostrum Toelichting: De agenda van de raadsvergadering wordt opgemaakt na de commissievergaderingen. De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

1

Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
HAMERSTUKKEN
8
BESPREEKSTUKKEN
9
Motie vreemd aan de agenda
11
Sluiting