Standpunten

 • Standpunten 2018-2022

  Coalitieakkoord ...

  'Samen investeren in Berkelland' is de titel van het coalitieakkoord dat door de VVD gesloten is met CDA en GB.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Afvalscheiding

  In Berkelland wordt afval goed gescheiden. De VVD is voor nascheiding.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Afvalstoffenheffing

  Inwoners moeten de keuze kunnen maken tussen een kleine of grote container.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Asbest

  Er zijn in Berkelland veel daken met asbest, zowel in het buitengebied als in het centrum.

  Lees meer
 • © Oponoa: OBS de Berkel Rekken

  Standpunten 2018-2022

  Basisscholen klein formaat

  Scholen houden in een belangrijke mate voorzieningen en leefbaarheid in een kern in stand.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Belasting

  De VVD wil dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk zijn.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Digitale gemeente

  We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Duurzame initiatieven

  Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst.nst

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Handhaving

  De VVD vindt handhaving belangrijk, maar wel met een plan.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Infrastructuur

  De bereikbaarheid van de Achterhoek is van essentieel belang!

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Jongeren en vrije tijd

  Jongeren in Berkelland ervaren onvoldoende aanbod voor zichzelf.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Lachgas

  Een ballonnetje met lachgas leegzuigen terwijl je een biertje drinkt. Het is een hype, maar wel een zorgwekkende.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Lokale politiek

  Berkelland verdient politici die benaderbaar zijn, luisteren, en problemen helpen oplossen.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Mantelzorg

  Mantelzorg. Het is iets om trots op te zijn.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Mileu & groen

  Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in hand gaan.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  N18

  De VVD is vóór een goede verbinding van de Achterhoek. Wij willen daarom dat de N18 wordt opgewaardeerd naar 2x2.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Nevenactiviteiten ...

  Agrarische bedrijven en landbouwgrond maken deel uit van ons landschap.

  Lees meer
 • © Platform Berkelland B.V.

  Standpunten 2018-2022

  Ondernemers

  Ondernemers zoveel mogelijk ruimte geven.

  Lees meer
 • © Kevin Hauser

  Standpunten 2018-2022

  Onderwijs

  Onderwijs in Berkelland verdient steun van de gemeente.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Openbaar vervoer

  Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Ouderenzorg

  Respectvolle en goede ouderenzorg moet normaal zijn in Berkelland.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Overheid

  De VVD Berkelland wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor inwoners en ondernemers.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Privacy

  We vinden het niet genoeg om te vertrouwen op de goede bedoelingen van overheden en bedrijven.

  Lees meer
 • © Frank de Roo

  Standpunten 2018-2022

  Raddraaiers

  Jongeren hebben het recht om samen te zijn, maar niet om overlast te veroorzaken of schade aan te richten.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Subsidie

  De VVD is bereid om aan maatschappelijke doelen subsidie te verstrekken.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Tegenprestatie ...

  De VVD vindt het belangrijk dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie verrichten.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Uitkering

  Een uitkering mag geen reden zijn om thuis te blijven.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Veiligheid

  Veiligheid is o.a. de geruststellende gedachte dat er efficiënte en effectieve politiezorg wordt geboden.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Voorzieningen

  De VVD staat ervoor om voorzieningen in Berkelland zoveel mogelijk te behouden.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Werken

  Betaald werk is van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de samenleving.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Wonen

  Alle gemeenten zullen een visie moeten ontwikkelen op de ruimtelijke invulling van de Achterhoek en de kernen.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Woningsplitsing

  De VVD is voor woningsplitsing in het buitengebied.

  Lees meer
 • © Eindhovens Dagblad

  Standpunten 2018-2022

  Zonneparken

  Er komen steeds meer initiatieven omtrent duurzame energieopwekkers. Zonneparken maken hiervan onderdeel uit.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Zorg

  Als je gezondheid in de steek laat moet je erop kunnen vertrouwen dat we elkaar helpen.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Natura 2000

  Natuurontwikkeling gaat wat ons betreft niet tegen elke prijs.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Regeldruk

  Ondernemers en burgers moeten minder tijd kwijt zijn aan hun contacten met de overheid.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Winkelcentra

  De VVD is voor aantrekkelijke winkelcentra die waardevol zijn voor eigen inwoners en toeristen.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Wonen in het buitengebied

  Burgers met een woning in het buitengebied mogen geen belemmering vormen voor de agrarische bedrijfsvoering.

  Lees meer