• Standpunten 2018-2022

  Afvalscheiding

  Er liggen plannen om het afval in Berkelland nóg meer te scheiden. De VVD volgt deze plannen kritisch.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Belasting

  De VVD wil dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk zijn.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Infrastructuur

  De bereikbaarheid van de Achterhoek is van essentieel belang!

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Lokale politiek

  Berkelland verdient politici die benaderbaar zijn, luisteren, en problemen helpen oplossen.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Mileu & groen

  Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in hand gaan.

  Lees meer
 • © Platform Berkelland B.V.

  Standpunten 2018-2022

  Ondernemers

  Ondernemers zoveel mogelijk ruimte geven.

  Lees meer
 • © Kevin Hauser

  Standpunten 2018-2022

  Onderwijs

  Onderwijs in Berkelland verdient steun van de gemeente.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Ouderenzorg

  Respectvolle en goede ouderenzorg moet normaal zijn in Berkelland.

  Lees meer
 • © Frank de Roo

  Standpunten 2018-2022

  Raddraaiers

  Jongeren hebben het recht om samen te zijn, maar niet om overlast te veroorzaken of schade aan te richten.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Uitkering

  Een uitkering mag geen reden zijn om thuis te blijven.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Veiligheid

  Veiligheid is o.a. de geruststellende gedachte dat er efficiënte en effectieve politiezorg wordt geboden.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Wonen

  Alle gemeenten zullen een visie moeten ontwikkelen op de ruimtelijke invulling van de Achterhoek en de kernen.

  Lees meer
 • Standpunten 2018-2022

  Zorg

  Als je gezondheid in de steek laat moet je erop kunnen vertrouwen dat we elkaar helpen.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Natura 2000

  Natuurontwikkeling gaat wat ons betreft niet tegen elke prijs.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Regeldruk

  Ondernemers en burgers moeten minder tijd kwijt zijn aan hun contacten met de overheid.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Winkelcentra

  De VVD is voor aantrekkelijke winkelcentra die waardevol zijn voor eigen inwoners en toeristen.

  Lees meer
 • Eerdere standpunten

  Wonen in het buitengebied

  Burgers met een woning in het buitengebied mogen geen belemmering vormen voor de agrarische bedrijfsvoering.

  Lees meer