GEANNULEERD Commissie Ruimte

Commissie Ruimte Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo Aanvang: 19:30 Voorzitter: Dhr. Bos Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.


Deze bijeenkomst is vanwege COVID-19 afgelast.


Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen / Rekenkamercommissie
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
VOORSTEL BESPREEKSTUKKEN
8
Rondvraag
9
Sluiting