VVD stelt vragen over woningbouw Ruurlo

Tijdens de commissievergadering in oktober gaf het College aan dat het bedrijf Bronkhorst High-Tech in Ruurlo binnen nu en enkele jaren wenst uit te bereiden met 300 a 350 personeelsleden. Het bedrijf heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de nieuwe personeelsleden de mogelijkheid moeten hebben in de nabijheid van het bedrijf te wonen en dat de gemeente hieraan meewerkt met nieuwbouwmogelijkheden in Ruurlo.

Ook in Ruurlo zijn de bedrijfsplannen niet onopgemerkt gebleven en dat heeft er voor gezorgd dat zowel bij ondernemers als bewoners vragen leven of de gemeente de bedrijfsplannen wel genoeg ondersteunt door middel van nieuwbouwmogelijkheden.

De gemeente kan aan de wens van het bedrijf tegemoet komen via de mogelijkheden van de Leussinkbrink. Echter, de nieuwbouwmogelijkheden hier gelden tot volgend jaar (vanuit de recent vastgestelde structuurvisie wonen 2017-2025), terwijl de uitbreiding van het bedrijf pas over meer dan een jaar gereed is. Als we hierdoor geen bouwcapaciteit meer kunnen bieden de komende jaren, dan kan dat mogelijk het vertrek van Bronkhorst uit Ruurlo tot gevolg hebben.

 

Reden voor de VVD om tijdens de afgelopen commissievergadering aanvullende vragen te stellen.


De VVD stelde de volgende vragen:

 

Vraag:

De wethouder heeft bij het vaststellen van de structuurvisie wonen tijdens de vorige raadsvergadering aangegeven maatwerk te willen leveren voor mogelijkheden voor woningbouw indien hiervoor behoefte is. Nu ligt bovengenoemde concrete vraag/wens voor. Wij zien dit als een goed voorbeeld van maatwerk, waarbij er duidelijk sprake van behoefte is. Is het juist dat dit betekent dat we hier maatwerk willen en moeten leveren?

 

Vraag:

Wat gaat het College doen om dit bedrijf toekomstperspectief te geven in Ruurlo met nieuwbouwmogelijkheden voor het aan te trekken personeel?

 

We kregen in eerste instantie een uitgebreid maar niet duidelijk antwoord met als strekking dat de gemeente in contact blijft met het bedrijf en dat maatwerk geleverd wordt. Bij nadere doorvraag is door wethouder Hoytink de toezegging gedaan dat niet de getallen bepalend zijn, maar de behoefte aan woningbouw voor onze gemeente. Zo denken ook de regio en de provincie erover.

 

Concreet houdt dit in dat als er externe ontwikkelingen zijn, zoals het aantrekken van bedrijvigheid of andere factoren, de gemeente niet vast blijft zitten aan de Woon- en Structuurvisie maar dat wel kan worden uitgebreid.

 

Een goed resultaat door inspanning van de VVD-fractie. We houden het College aan deze toezegging en zullen dit in de toekomst blijven volgen.