LTO debat te Haarlo

Op donderdagavond 22 februari werd er bij HCR Prinsen te Haarlo een debat georganiseerd door LTO Noord-Achterhoek. Hierbij waren alle lijsttrekkers aanwezig.

© Peter Zandee

Het CDA leek goed naar de VVD te hebben gekeken. Zo werd het woord ‘boerenverstand’ ingezet als campagnetrekker, met dank aan VVD Europarlementariër Jan Huitema. Tevens stelde het CDA centraal dat regels niet de samenleving moeten vormen, maar de inwoners. Een liberaal VVD punt die gelukkig door meerdere partijen blijkt te worden gedragen.

VVD-lijsttrekker Wim Klein Willink mocht als tweede de voorstelronde inzetten. Allereerst benadrukt hij dat VVD Berkelland geen afdeling is die door de landelijke partij wordt aangestuurd. Sterker nog, wij zijn lokaler dan concurrenten als we naar bepaalde programma’s kijken. In elk geval realistischer en zelfs socialer. Hij maakt duidelijk dat de VVD drie belangrijke speerpunten heeft: lagere lasten, ontwikkel mogelijkheden voor onze ondernemers en inzetten op meer woningbouw.

Al snel in het debat gaat het over onderwerpen waar het publiek voor komt, waaronder het geurbeleid. Deze is volgens PvdA te ruim: zij vinden dat dit terug moet naar 3 odeur. Gemeentebelangen sluit zich hier bij aan. Volgens VVD’er Klein Willink is dit onmogelijk. Hij stelt dat alle agrarische ondernemers dan de deuren kunnen sluiten. CDA sluit zich bij deze woorden aan.

Ook de Berkellandse bermen komen ter sprake. Zo wordt gesteld dat aanzienlijk vaak is voorgekomen in de afgelopen vier jaar dat bepaalde boeren bermen hebben ingepikt van de gemeente. Het zogenoemde ‘landjepik’ wordt door de overgrote meerderheid van het aanwezige publiek hoorbaar afgekeurd. ‘Wat van de gemeente is, is niet van jou,’ zo stelt een melkveehouder.

Minder gelijkgezind lijken de aanwezigen over het onderhoud van de bermen. Soms is bepaald dat de gemeente dit doet, ergens anders zijn erover afspraken met de bijwonende boer gemaakt. Enkele aanwezigen geven aan dat zij zich beperkt voelen in wat je wel en niet mag maaien, door regelgeving omtrent bepaalde flora en fauna. GL probeert dit te verdedigen, maar vindt geen draagvlak in de zaal. 

Uiteindelijk was het LTO samenkomen een goede! De agrarische sector is de belangrijkste sector in onze gemeente en dat mag in geen enkel geval een ondergeschoven kindje worden. Het regelmatig en kritisch kijken naar mogelijkheden, plannen en beleid is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.