Open brief aan inwoners van Berkelland

Een linkse of een rechtse meerderheid in Berkelland? Woensdag 21 maart gaan we weer stemmen. Er zijn veel onderwerpen waarbij partijen nauwelijks verschillen van mening. In Berkelland speelt echter een onderwerp waar de partijen écht verschillend over denken. Het betreft of er wel of niet een strenger geurbeleid moet worden ingevoerd in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De partijen D66, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Berkelland hebben in een motie (juni 2017 in de raad), daartoe opgeroepen.

Het nieuwe college zal na de verkiezingen met resultaten van een onderzoek komen en hier een vervolg aan gaan geven. De partijen CDA, VVD en OBL willen dat nog strengere geurbeleid niet in ons nieuwe bestemmingsplan.

Als dit wel gebeurt zal het de economische ontwikkelingsmogelijkheden van ondernemers in het buitengebied, niet alleen van de agrarische bedrijven, maar ook van recreatieondernemers en alle andere ondernemers die hun activiteiten in het buitengebied uitvoeren, gaan beperken. Er is ook geen algemene noodzaak, want er zijn nauwelijks klachten en in andere omliggende gemeenten is een strenger geurbeleid niet aan de orde. Maar nog belangrijker, in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied wordt invulling gegeven aan een provinciaal Plussenbeleid, waar geur en hinder van economische ontwikkelingen al onderdeel van uitmaken. Een extra, alleen voor Berkelland geldend stringenter geurbeleid is niet alleen niet wenselijk maar ook overbodig.

‘Linkse’ en ‘rechtse’ partijen, samen ongeveer even groot, verschillen dus duidelijk van mening. Er is juist nu wat te kiezen. Partijen als D66 en Gemeentebelangen Berkelland zijn best uw stem waard, maar niet als u ondernemers in het buitengebied perspectief wilt blijven bieden. Dan moet u echt bij de VVD, bij het CDA of bij Ondernemend Berkelland zijn.

Maar nu ik het stemgedrag van het CDA over het voorbereidingsbesluit Diepenheimseweg 29 te Neede ken, vraag ik me af of u bij het CDA nog aan het goede adres bent!

Uw stem is deze keer écht van betekenis. Stem VVD!

Wim Klein Willink