Schandalige instemming gemeenteraad voorbereidingsbesluit

Aan de Diepenheimseweg 29 te Neede staat een woonboerderij. Omwonenden vermoeden dat de bewoner zijn boerderij wilt uitbreiden en trekken aan de bel bij klaarblijkelijk GroenLinks. De partij die we voornamelijk kennen als tegenwerkers van ondernemers in het buitengebied. GL twijfelt geen moment en stelt een voorbereidingsbesluit op.

© Google Earth

Een voorbereidingsbesluit is niet niks. Het zorgt ervoor dat de gemeente een soort glazen kom op een perceel zet en vanaf dat moment mag er gedurende een jaar niks mee gebeuren. Elk (schets)plan dat de bewoner heeft, wordt zonder beoordeeld te worden afgewezen. Een bijzonder grof middel om in te zetten dus. Al helemaal als er geen geldige reden voor is.


De VVD heeft om meerdere redenen moeite met dit besluit. Allereerst is het een bijzonder vreemde manier om met je ondernemers om te gaan. Alleen al nadenken over uitbreiding is blijkbaar niet toegestaan in Berkelland.

Daarnaast is het natuurlijk de vraag wat de plannen überhaupt zijn, áls ze er al zijn. GroenLinks sprak zenuwachtig over een megastal, zonder te kunnen specificeren wat een megastal volgens hen inhoudt en waar zij die informatie dan vandaan halen.

PvdA, GB en D66 gingen zonder enige vragen akkoord met het krankzinnige voorstel van GroenLinks om diezelfde raadsvergadering met een voorbereidingsbesluit te komen. Zo zou voorkomen worden dat de betreffende boer de volgende dag zijn schetsplan zou indienen, waarna het in behandeling zou moeten worden genomen.


Josien Wannink (VVD) stelde tijdens diezelfde raadsvergadering vragen over waar de geruchten vandaan kwamen en wat men wist over wat er dan ook echt daadwerkelijk waar is van deze geruchten: geen antwoord. Ze trok de conclusie dat GroenLinks, PvdA, GB en D66 zonder tastbaar bewijs een onderneming op slot zetten. De kans is groot dat de raadsbeslissingen met op deze wijze aan de willekeur wordt overgeleverd en de dialoog met omgeving verre van dichtbij is. Wat overigens vreemd is, want dit is opgenomen in het Plussenbeleid.


Als klap op de vuurpijl blijkt ook het CDA - wie zich willen profileren als de boerenpartij - met het voorstel in te stemmen. Zij beroepen zich op een woonbestemming op dit perceel. 'Maar als u niet weet wat de plannen zijn, kan u het toch niet bij voorbaat afschieten,' vroeg Wannink terecht. Het mocht niet baten: ook het CDA trok zich niks aan van het Plussenbeleid (dialoog met de omgeving). De gemeenteraad stemde met een meerderheid voor het plan om een ondernemer het nadenken over ontwikkelingen te ontnemen.


PvdA en D66 deden nog een poging om de VVD van hun gelijk te overtuigen: 'er wordt een prachtige uitkijktoren gebouwd, het zou zonde zijn als deze straks uitkijkt op een varkensstal.' Blijkbaar zijn D66 en PvdA minder betrokken dan ze ons proberen te doen vermoeden: de uitkijktoren staat op grond van desbetreffende ondernemer.

Het moge duidelijk zijn. Wanneer de Berkellanders ondernemers perspectief willen blijven bieden, is een stem aan GL, D66, GB, PvdA, maar ook het CDA een verloren stem.