Reactie VVD op het verkenningsrapport

Vandaag 11 april 2018 heeft Jaap Jonk, door het CDA aangesteld als verkenner, zijn advies over de formatie van een nieuw college van B&W gepresenteerd.

Hij adviseert CDA, GB en VVD om met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw te vormen college. Hij geeft daarbij in overweging om deze informatie te laten leiden door een onafhankelijke informateur. Zijn advies staat op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl.Als VVD zijn we tevreden dat we onze verkiezingswinst kunnen omzetten om weer bestuursverantwoordelijkheid te mogen dragen. Wij zijn hoopvol dat onze 3 speerpunten herkenbaar in een nieuw coalitieprogramma zullen worden opgenomen en dat we verantwoordelijk mogen worden voor een belangrijke portefeuille. Dat was onze inzet voor de verkiezingen en we krijgen nu de kans die te verzilveren.We verwachten niet dat de onderhandelingen zonder slag of stoot zullen plaatsvinden. Wij willen daar onze leden van op de hoogte houden en als het nodig is raadplegen. In onze 1e openbare fractievergadering na de verkiezing op maandag 16 april a.s. is daarvoor de eerste gelegenheid, 20:00u bij HCR Prinsen te Haarlo.