Formatie loopt ten einde

Dick van Hemmen is de door het CDA aangewezen formateur wie middels gesprekken met en tussen CDA, GB en VVD tot een coalitieprogramma probeert te komen.

Van Hemmen is oud-gedeputeerde van Flevoland en oud-burgemeester van Nunspeet. Aan hem de taak om de onderhandelingen tussen CDA, GB en VVD te laten leiden tot een eventueel coalitieprogramma. De ruimte die er eventueel wordt gelaten voor een raadsagenda, is naar tevredenheid van de VVD.


De onderhandelingen lopen ten einde, de formateur wenst 8 mei naar buiten te kunnen treden met de resultaten ervan. Dat geeft de mogelijkheid om op de presentatie te reageren door de raad op 15 mei aanstaande tijdens de raadsvergadering.


Tot op heden zijn er nog geen exacte FTE's bekend betreffende het wethouderschap, noch de portefeuilles, waardoor de VVD nog geen wethouderskandidaten bekend kan maken.