Vragen over de Russchemors

Er wordt al jarenlang gesproken over een nieuwe verbinding voor voornamelijk vrachtverkeer naar het Needse industriegebied. Mede door de voor vrachtverkeer vervelende aansluiting van de Oude Eibergseweg op de N315 en teven de bocht Oude Eibergseweg - Parallelweg. Na gesprekken met Neede belangenorganisaties en ondernemers, hebben wij de volgende vragen aan de wethouder gesteld.


1: Uit verkeersveiligheidoverwegingen is desbetreffende ontsluiting in een eerder stadium afgevallen (beantwoording 4 april ’18). In hoeverre is het groeiende vrachtverkeer dat via de Oude Eibergseweg straks geen belemmering voor de verkeersveiligheid?


 


2: In de beantwoording van 4 april ’18 blijkt dat B&W een nieuwe ontsluiting niet noodzakelijk acht. Needse belangenorganisaties en direct betrokken ondernemers zijn een andere mening toegedaan. Welk initiatief heeft de gemeente tot nu toe genomen om te weten wat de precieze bezwaren zijn vanuit deze belanghebbenden om géén nieuwe ontsluiting te realiseren? 


 


3: Ter aanvulling op de bovenstaande vraag: hoe draagt B&W er zorg voor dat zij in gesprek blijft met de belanghebbenden en komen tot een wenselijke oplossing voor de huidige bezwaren om geen nieuwe ontsluiting te realiseren?