VVD stelt vragen over de PMD-container

In de commissie Bestuur en Ruimte wordt aanstaande 5 september weer gesproken over de eventuele PMD-container in Berkelland. De VVD heeft hierover inmiddels onderstaande vragen gesteld aan de wethouder.


Inleiding op vraag 1: 


Een standaard huishouden in de bebouwde kom heeft 1 grote grijze container en 1 kleine groene container en betaalt hiervoor in 2018 €189,36 p/jr. Buiten de bebouwde kom  moet voor een grote grijze container €150,- worden betaald. Deze afvalstoffenheffing is incl. het ophalen van PMD in plastic zakken, die gratis worden verstrekt. Inmiddels is de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval ingaande 2019 aanbesteed en is een voorlopige gunning op 3 september 2018 gepland. 


Vraag 1:


Is het mogelijk deze voorlopige gunning voorafgaande aan de vergadering van de commissie B&R van 5 september a.s. bekend te maken en een schatting te maken tot welke afvalstoffenheffing voor bovengenoemde huishoudens dit leidt? 


Inleiding op vraag 2:


In de week van 24 september 2018 ontvangen alle huishoudens in het buitengebied een brief waarin wordt gevraagd of zij een grote, een kleine of géén groene container willen hebben. 


Vraag 2: 


Huishoudens die géén groene container willen hebben, betalen die wel mee aan verzamelen en verwerken van groen afval in het buitengebied? Kunt u een schatting maken van hoeveel? Wordt dit in de brief vermeld?