PMD-plan van agenda gehaald

Op dinsdag 18 september jl. zou tijdens de raadsvergadering het PMD-plan worden besproken. Helaas is dit bespreekstuk voor aanvang van de vergadering van de agenda verwijderd.

Wethouder Bosman heeft naar eigen zeggen 'informatie gekregen, waaruit blijkt dat men nog eens goed naar de procedure van de aanbesteding moet worden gekeken'.


De VVD baalt hiervan, omdat we vanavond eindelijk een knoop hadden kunnen doorhakken. Of je nu voor of tegen de invoering van de PMD-container bent, er is inmiddels al zoveel over geschreven en gesproken, de inwoners van Berkelland verdienen duidelijkheid.


Helaas heeft de wethouder geen termijn kunnen aangeven waarop het plan opnieuw als bespreekstuk in de raad komt, noch wanneer zij denkt dat de invoer van PMD-containers eventueel mogelijk zouden zijn.


Enkele partijen gaven met een motie aan dat zij de procedure afkeurden. De VVD vindt dit wat ver gaan en heeft, gezien de informatie die klaarblijkelijk nieuw is en waarop de wethouder in die zin niets is kwalijk te nemen, besloten deze motie dan ook niet te steunen. Wel heeft de VVD uitgesproken dat zij het een flink baalmoment vindt voor de inwoners van de gemeente. 'We hadden gehoopt vanavond klaar te kunnen zijn met het PMD-verhaal,' zo zei Hans Boxem.


Zowel de VVD, als ook OBL en D66 hebben uitgesproken dat als we te lang wachten, wel of niet gedwongen, dat de invoering van een PMD-container dan misschien een overbodige luxe is, vanwege de steeds snellere opkomst van nascheiding.


Wij vinden het erg vervelend u dit te moeten melden, maar alle opties zijn nog open.