Stemverklaring omtrent amendement Villa Smits

In de raadsvergadering van 18 september werd de verkoop van Villa Smits besproken. Oppositiepartijen brachten een amendement in en de VVD legde een stemverklaring af.

Wij hebben al eerder op deze website bericht over hoe wij aankijken tegen de verkoop van Villa Smits. In grote lijnen zijn wij als VVD blij dat er weer leven in de brouwerij komt en dat verdere verpaupering aan dit mooie pand zal worden tegengegaan.


Wel zetten wij onze vraagtekens bij het verkoopbedrag. Hans Boxem zei tijdens de commissie Bestuur en Ruimte hierover: 'nu mensen weten dat het voor een dergelijk bedrag weg mocht, hadden veel meer mensen een plan in willen leveren voor dit pand.'


Enfin, het heeft een tijd geduurd en er zijn maar weinig (serieuze) biedingen met goede, maatschappelijke plannen ingeleverd. Daarom schikte de VVD zich in de verkoop, omdat het plan wat er nu ligt, zorgt voor een maatschappelijke functie van het pand in het centrum van Eibergen én dus vanwege het tegengaan van verdere verpaupering.


Tijdens de raadsvergadering werd er een amendement ter stemming voorgelegd, waarin werd gesteld dat de voorwaarden in de realisatieovereenkomst tussen gemeente en kopende partij, niet streng genoeg zijn en dit beter zou moeten. Het amendement gaf hiervoor suggesties.


De VVD heeft alvorens gestemd werd de volgende stemverklaring afgegeven:
'Het is aan de individuele leden van de VVD om een stem uit te brengen zodadelijk. Maar we gaan af op de antwoorden van het college, dat alle zekerheden die in het amendement zijn ingebouwd, ook in de realisatieovereenkomst zijn gegarandeerd. Dat kan voor één iemand zeker de aanleiding zijn om het amendement niet te steunen. '

Uiteindelijk stemde 3 leden van de VVD fractie tegen het amendement, en 1 voor.