Geen stringentere geurnormen in Berkelland

Dat beloofde de VVD tijdens de verkiezingscampagne in dit voorjaar en daartoe heeft de gemeenteraad op grond van onderzoek van het college van B&W ook toe besloten. We vonden het vorig jaar niet wenselijk en overbodig, toen de linkse oppositie in de gemeenteraad daar in een motie toe opriep, we vonden het ook niet nodig tijdens de verkiezingen en nu er onderzoeken liggen waaruit de conclusie kan worden getrokken dat er geen enkele aanleiding is om de normen neerwaarts bij te stellen, heeft de gemeenteraad in meerderheid dan ook besloten, dat niet te doen.

Waarom zouden we economische ontwikkelingsmogelijkheden van ondernemers in het buitengebied gaan beperken, als onderzoek aantoont dat het niet nodig is en er bovendien ook nauwelijks klachten zijn. We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat partijen als D66, PvdA en GroenLinks dat wel willen terwijl er geen enkele noodzaak is. Prima om op te komen voor belangen van alle inwoners die daar wonen, maar waarom ondernemers minder mogelijkheden geven als daar geen extra hinder door ontstaat? Blijkbaar tellen argumenten niet en kunnen deze partijen slechts dogma’s verkondigen.

CDA, OBL, GB en VVD denken daar gelukkig anders over en laten zich leiden door argumenten en gedegen onderzoek. Dat doet ons deugd, immers besturen van een overheid draait om uitwisseling van argumenten en dan samen besluiten, ook als je er, zoals GB, nog vorig jaar anders over dacht.

Onze 1e verkiezingsbelofte (we hebben er nog twee!) is daarmee voor deze raadsperiode ingevuld. We hebben daaren boven het college opgeroepen zijn invloed aan te wenden om bedrijven die woonomgeving en woonklimaat mogelijk in de toekomst zouden kunnen bedreigen, de helpende hand toe te steken, door in Arnhem en Den Haag te pleiten voor regelingen waarop die bedrijven dan aanspraak kunnen maken. Onze wethouders dragen ook daar verantwoordelijkheid en kunnen voor Berkelland ook daar belangen van boer en burger in het Berkellandse buitengebied dienen. Als VVD , met onze contacten in Arnhem en Den Haag, zullen we dat ook doen, immers ook wij kennen daar onze mensen én de weg.