Jongerenraad in Berkelland besproken in Commissie Sociaal

Afgelopen dinsdag werd tijdens Commissie Sociaal gesproken over de Verordening Jongerenraad die momenteel op tafel ligt.


Geen van de Berkellandse partijen ziet géén heil in de jongerenraad en daarmee kunnen we eigenlijk al concluderen dat de jongerenraad groen licht heeft. Er zijn echter wat details in de verordening waarover de partijen van mening verschillen.

Zo geven een tweetal partijen aan dat ze de vrijwillige bijdrage te laag vinden, terwijl wij als VVD juist vinden dat het jongeren niet om het geld moet gaan, maar om betekenisvol zijn. Ook werd genoemd dat een enkele partij het gek vindt dat er in de verordening wordt opgeroepen om de leden van de jongerenraad minstens één jaar te laten zetelen; waarom iets verplicht maken, vragen zij zich af. De VVD heeft de verordening anders gelezen, namelijk dat jongeren gestimuleerd worden (bijvoorbeeld door de vrijwilligersbijdrage) om langer dan een jaar te zetelen, omdat dit goed is voor de continuïteit van de raad. Dit laatste werd beaamt door de portefeuillehouder. Niet onbelangrijk om hierbij aan te geven, is dat de jongeren zélf deze verordening op papier hebben gezet: zij staan dus logischerwijs achter deze punten.

Een bijzonder moment was dat een drietal partijen, waaronder de VVD, deze verordening wel als hamerstuk zagen voor de gemeenteraad. Met andere woorden: prima zo, niets meer aan doen. De portefeuillehouder raadde dit af, met de volgende onderbouwing. Als de verordening als hamerstuk in de raad komt, wordt dit speciale moment – de start van een jongerenraad – in hoog tempo weggetikt, terwijl we er toch eigenlijk wel graag bij stil zouden willen staan dat dit speciale moment plaatsvindt. Dit advies is aldus overgenomen en de verordening zal als bespreekstuk in de raadsvergadering van 23 oktober terugkeren.