Openbare fractievergadering in Beltrum

Vanavond hielden we onze Openbare Fractievergadering in Beltrum. In gesprek met (niet-)leden en de Raad van Overleg in de prachtige kapel midden in het dorp.


In Beltrum hebben we gesproken over de grote behoefte aan woningen voor starters en senioren. Daarnaast over het Naoberschap die in Beltrum prijzenswaardig is. Vele initiatieven die het dorp sociaal en leefbaar houden.

Uiteindelijk hebben we ook gesproken over de duurzaamheid, waaronder ook de nog niet veelbesproken biovergister.

Uiteraard was er belangstelling en aldus is er gesproken over de ontwikkelingen omtrent de containers.

Wij danken de gastvrijheid waarmee we zijn ontvangen en de inbreng van een ieder aan tafel.

Houd onze agenda in de gaten voor de locatie van de volgende openbare fractievergadering (29 oktober), via deze Facebook of onze website.