Reactie VVD m.b.t. Motie van Wantrouwen jegens wethouder Bosman (GB)

Dinsdagavond 23 oktober is er in de gemeenteraad een motie van wantrouwen ingediend door de oppositiepartijen jegens wethouder Bosman (GB). Hier leest u onze reactie.

© Gemeente Berkelland: ...

VVD Berkelland is geschrokken van de motie van wantrouwen. Naast het feit dat dit instrument een zware  is, vinden wij de manier waarop de indienende partijen dit hebben gespeeld, niet fair. Niet tegenover de wethouder, maar ook niet tegenover de andere partijen, die buitenspel worden gezet in het proces.


Tijdens een laatste presidium hadden we als alle partijen nog afgesproken met fatsoen met elkaar om te gaan. Nu lijkt het erop dat zeer kort daarop toch deze motie is opgesteld. Als VVD hadden we graag gezien dat we worden benaderd door de indienende partijen wanneer er meningsverschillen zijn betreffende informatie die wordt aangeleverd door een wethouder. Als men van mening is dat bepaalde informatie inhoudelijk niet kloppend is, kunnen we dat met zijn allen uitzoeken. En mocht dit dan het geval zijn, kunnen we samen stappen nemen om de waarheid boven tafel te krijgen en een wethouder met dit gegeven confronteren.


Als partij voelen wij ons gepasseerd, zeker gezien het feit dat wij als VVD een twijfelende houding hadden met oog op Villa Smits en het bijbehorende amendement aangedragen door diezelfde partijen wie deze motie van wantrouwen hebben ingediend. Sterker nog, de VVD heeft wisselend gestemd. Drie van de vier VVD-raadsleden stemden tegen het amendement, omdat zij er vanuit gingen dat dit amendement de positie van de gemeente in de verkoop van desbetreffende villa in Eibergen niet per se versterkte. Mocht dit gebaseerd zijn op onjuiste informatie, zouden we eventueel een andere stelling kunnen innemen omtrent dit amendement.


Het stuit de VVD daarom tegen de borst dat we in het proces gepasseerd zijn. Hans Boxem zei hierover dat de oppositie hiermee uitlokt dat wij hen ook een keer passeren en dat dit niet de bedoeling kan zijn van de raad.