Reactie op collegeprogramma ' Samen investering'

In de raadsvergadering van 23 oktober kwam het collegeprogramma 'Samen investeren' aan bod. Dit is de reactie van de Berkellandse VVD hierop.

Namens de VVD nam Hans Boxem het woord over het collegeprogramma. 

Hij sprak allereerst zijn complimenten uit over het ter kennisgeven van het collegeprogramma. Ook dat dit instrument ├╝berhaupt zo aan de raad wordt gepresenteerd. Er wordt met dit programma echt een handreiking gedaan naar alle partijen in de raad.


Een inhoudelijke opmerking betreft het volgende:

Verkeersveililgheid is een punt. Hierover kan meer worden gecommuniceerd richting inwoners. In zowel de kleine als de grote kernen hoort men van de inwoners met wie de VVD spreekt, dat er onvrede is over de informatie die zij ontvangen vanuit de gemeente. Wat is de status van bepaalde verkeerssituaties, wegwerkzaamheden, etc. Volgens de VVD kan dit beter.


In het verlengde hiervan zijn ventwegen toch wel een dingetje. Het fietsverkeer en zwaar landbouwverkeer kruisen elkaar daar. Nu weten we vanuit ons netwerk uit de provincie, dat zij graag een fietssnelweg willen realiseren vanaf Enschede naar Doetinchem. Hoe zit het daarmee? Wij hopen als VVD dat de gemeente hier ook op gaat inzetten, ook omdat deze snelwegen door Berkelland lopen. Wethouder Bosman reageerde hierop dat zij de VVD dankte voor de tip en dat ze dit in de gaten zullen houden.


Zorg is natuurlijk altijd een moeilijk, ingewikkeld punt. We hebben als raad vanuit het college een keurige informatie-avond verzorgd gekregen. Maar daar kwam eigenlijk de vraag omhoog vanuit de VVD: hoeveel invloed hebben wij als raad eigenlijk? En maken we hiervan wel voldoende gebruik? Of nemen we grote beleidsstukken die meerdere gemeenten beslaan al te snel voor akkoord en verstandig aan? 


Net als de VVD sprak het CDA uit graag meer aandacht voor het bouwen van woningen voor starters en jongeren. Liever vandaag dan morgen. Oftwel, college: actiestand aan!