Deventerkunstweg in Berkelland blijft 60-km weg.

De liberaal (Hans Boxem, red.) vroeg zich af hoe het staat met de plannen van de vorige coalitie om de Deventer Kunstweg te gebruiken als betere verbinding tussen het bedrijventerrein Laarberg in Groenlo/Eibergen en de autobaan A1. De weg zou hiervoor opgewaardeerd moeten worden tot een een provinciale 80 kilometerweg. Hierdoor zou het vrachtverkeer minder door de woonkernen hoeven te rijden, wat de verkeersveiligheid verbetert.

© Peter Zandee

Doortrekken

Er waren zelfs plannen om de Deventer Kunstweg door te trekken naar de Nettelhorsterweg tussen Borculo en Lochem. Die zou dan achter de Intratuin in Lochem via een nieuwe brug over het Twentekanaal en een nieuwe rondweg aansluiten op de weg naar Laren en de A1. Boxem: „Op een bijeenkomst deelde voormalig wethouder Han Boer mee dat de provincie geen cent  steekt in de verbetering van de Deventer Kunstweg en dat we ook niet mogen verwachten dat voor de ontsluiting van de Russchemors de provincie gaat meebetalen. Klopt dat?”

Wij willen doeltref­fen­de maatrege­len treffen om 
de verkeers­vei­lig­heid signifi­cant te vergroten door 
de Deventer Kunstweg als goede 60 kilometer­weg in te richten

B en W, gemeente Berkelland

In het antwoord op de vragen bevestigt het college dat de  provincie Gelderland inderdaad financieel niet bijdraagt aan het verkeersveiliger maken van de Deventer Kunstweg. ‘Het gaat om een gemeentelijke weg en wij zijn als gemeente  verantwoordelijk voor het verkeersveilig inrichten van de weg. Wij willen doeltreffende maatregelen treffen om de verkeersveiligheid significant te vergroten  door de Deventer Kunstweg als goede 60 kilometerweg in te richten. Concrete voorstellen voor de inrichting van de weg worden voorbereid.’

Pril

Het onderzoek naar een betere bereikbaarheid van Laarberg en een eventuele opwaardering van de Deventer Kunstweg verkeren nog steeds in een pril stadium. ‘Er is op dit moment geen uitsluitsel te geven over of de provincie wel of geen financiële inspanningen wil leveren voor het verbeteren van de ontsluiting van Laarberg via de Deventer Kunstweg’, aldus het college.