Jongeren krijgen hun eigen raad in Berkelland!

Het heeft even geduurd, maar daar ist-ie dan: de jongerenraad van Berkelland. Afgesproken in de commissie was dat er een feestje van zou worden gemaakt, maar helaas werd het geheel overschaduwd door een andere gebeurtenis.


Als VVD zijn we erg blij met de Verordening Jongerenraad en wensen deze jongeren én de commissieleden mevr. Wormgoor (PvdA) en dhr. Jonk (CDA) veel wijsheid toe met het begeleiden van de jongeren vanuit de raad.

Het is erg jammer dat de oproep die door mij gisteren is gedaan aan de aanwezige pers om iets te schrijven over de jongeren vooralsnog uitblijft. De  gemeente heeft inmiddels een persbericht verstuurd (te vinden in de bijlage) en wij hopen van harte dat de pers dit alsnog oppakt, om deze jongeren in het zonnetje te zetten.

Hieronder kan u de bijdrage van mij zien die ik gisteren heb gedaan in de raad betreffende deze Verordening.