VVD tóch ingestemd met de sloop in Borculo

Het hield de gemoederen al een tijdje bezig, het voorstel van het college om het HEMA pand aan te kopen , te slopen en er parkeer- en groenvoorzieningen aan te brengen. Waarom eigenlijk slopen? Er was toch een onderneemster die het wilde kopen en een een dansschool in wilde beginnen? Waarom dan gemeenschapsgeld steken in kopen en slopen, terwijl daarenboven vraagtekens konden worden geplaatst bij de noodzaak van parkeervoorzieningen ter plekke?

Met deze vragen hebben wij als VVD ook geworsteld. Ondernemen heeft toch juist altijd een goede positie op onze prioriteitenlijst?

Tijdens de commissiebehandeling hebben we de portefeuillehouder gevraagd inzichtelijk te maken waarom desbetreffende dansschool er niet kon komen en of er voor de onderneemster elders in Borculo alternatieven zijn waar de gemeente aan wil meewerken. Het college heeft onze inzet goed opgepakt: de mogelijke bestemming liet een dansschool wel toe, maar niet tevens voor (kleine) bedrijven die behoren tot de de categorie detailhandel (lichtere bedrijvigheid). En dat was wel een uitdrukkelijke wens van de onderneemster, tevens een voorbehoud van haar om het pand te willen aankopen.

Tevens heeft het college toegezegd, en ook daarvoor al initiatief getoond, om te zoeken naar een andere locatie voor de dansschool, bv. in het gebouw van Volharding, het voormalige Super de Boer-pand of in Het Hof aan de Hoflaan. Ook de Task Force Borculo Leef! is hiermee aan de slag geweest.

Dat alles bij elkaar heeft ons uiteindelijk doen besluiten met GL, GB en het CDA in te stemmen met het collegevoorstel. D66, OBL en de PvdA waren tegen (19 voor, 5 tegen (PvdA en D66 waren niet in compleetheid aanwezig)). Ook al hadden wij ons laten overtuigen door deze laatste partijen, dan nog was er geen meerderheid geweest om het HEMA pand niet aan te kopen en slopen.