Verlaging rente sociale lening

Nog niet zo heel lang ligt de verantwoordelijkheid van armoedebestrijding en het helpen/begeleiden van mensen wie het niet breed hebben bij de gemeente. Het college doet een voorstel om de rentetarieven van een sociale lening met 5.9% te verlagen.

Stelt u zich voor dat u elke maand op een houtje moet bijten om rond te kunnen komen. Dat vergt doorzettingsvermogen en een behoorlijke slimme aanpak wat betreft uitgaven. Een zware situatie, wat nog steeds geldt voor relatief veel mensen in Nederland. Ook in Berkelland. 


Door middel van bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes wordt getracht deze doelgroep te begeleiden in uitgaven en te zorgen dat men uitkomt met de financiĆ«le middelen die men per maand te besteden heeft. Maar mocht er onverhoopt een aanslag van de belasting komen, de wasmachine stuk gaan of een operatie op de planning staat, etc., dan kan deze doelgroep in aanmerking komen voor een sociale lening. Deze loopt in Berkelland via de Stadsbank Oost-Nederland. 


Op deze leningen zit, net als bij iedere andere lening, een rentepercentage. Echter zijn deze rentes lager dan markt-leningen, omdat het vervelend zou zijn dat wanneer men noodgedwongen een lening moet nemen, zij daardoor verder in de problemen komen. In februari 2018 is er een motie ingediend in de raad om de rentepercentages verder te verlagen. Het college doet nu een voorstel die er als volgt uitziet:


Van de huidige rentes wordt 5,9% afgehaald, in de letterlijke zin van het woord (percentage-5,9=nieuw rentepercentage). Hierdoor ligt de hoogst te betalen tent op 5%. Dit voorstel is op 30 oktober besproken in de commissie sociaal. Hier zijn verhelderende vragen gesteld aan de wethouder, mede met oog op verdere verlagingen dan wat er voorgesteld is en m.b.t. de vraag waarom rentepercentages aflopen als de leenbedragen hoger worden. De wethouder zal hier schriftelijk op terugkomen en aldus komt dit voorstel als bespreekstuk terug op de agenda van de raadsvergadering. De VVD is blij met verlaging van de rentepercentages en hadden dit stuk daarom ook graag als hamerstuk teruggezien indien er geen vragen waren gesteld die niet ter plekke beantwoord konden worden.