Vorderingen PMD-invoering

De VVD is geen voorstander van de PMA container, onze stip aan de horizon is nascheiding. Maar we zijn nu nog gebonden aan bestaande contracten bij Suez (2021) en Twence (2022). Het rapport Avalon laat zien dat bij nascheiding meer afval wordt hergebruikt en de kosten ervan lager zijn.

Daarnaast geeft het rapport aan dat er in een container meer vervuiling van PMD afval plaatsvindt dan in zakken. Een strikte controle van het aangeboden afval in de container is daarom belangrijk om te voorkomen dat de partij wordt afgekeurd en alsnog naar het restafval gaat.

Het scheiden van afval zorg niet voor minder afval. De prikkel om afval te verminderen is de milieueffecten in te prijzen in de aankoopprijs van producten. De 5 tot 10 cent opslag voor een plasticzak heeft geleid tot een drastische afname van de aankoop ervan. De boodschappentas doet weer haar intrede.

De VVD een poll op haar Facebook gehouden. Deze gaf een divers beeld van meningen en daar was geen duidelijke richting in te herkennen.

De investering in containers is in vier jaar terug verdiend. Dat is binnen de huidige contractperiode en daarmee niet duurder dan het gebruik van zakken. Daarnaast worden zakken open getrokken door ongedierte en waaien soms weg. 

De VVD kan alleen instemmen als de wethouder een aantal voorwaarden wil doorvoeren.

Onze voorwaarden zijn:

1. De raad goed informeren over mogelijkheden van nascheiding, op bezoek gaan bij gemeenten waar dit systeem wordt toegepast

2. Het financieel voordeel van de aanbesteding van PMD terug naar de burger en in het afvalstoffentarief verwerken

3. Aansluitingen in het buitengebied die vóór 29 oktober 2018 hebben aangegeven geen GFT in bruikleen te willen ontvangen, minder afvalstoffenheffing te laten betalen

4. Bij de vaststelling van de tarieven besluiten om een financiële prikkel in te bouwen om bij aansluitingen die in 2019 hun 240 L grijze container willen omruilen voor een 140 L geen omruitarief in rekening te brengen

5. Te bezien of ophaalfrequenties van GFT en PMD in zomer- en wintermaanden kunnen fluctueren op basis van verwacht aanbod van grondstof

Onze voorwaarden 1, 2 en 4 zijn inmiddels door de wethouder toegezegd. Voorwaarden 3 en 5 worden goed bekeken en daarover horen we meer bij de bespreking over de tarieven.