Busverbinding Berkelland-Haaksbergen gered

Het was een aantal maanden onduidelijk over hoe de status er nu eigenlijk uitzag. Niemand leek er met zekerheid iets over te kunnen zeggen. Nu lijkt de busverbinding Berkelland-Haaksbergen te zijn gered. O.a. VVD en PvdA hebben zich druk gemaakt om deze verbinding en klaarblijkelijk met een goede afloop.

Toen bleek dat Arriva het plan had om vanaf december 2018 alleen nog maar via de N18 te gaan rijden met lijn 73 en 74, brak er op meerdere plekken in de regio paniek uit. Haaksbergen leek te worden geskipt en qua OV een geisoleerde positie te krijgen. In Berkelland zagen voornamelijk de VVD en de PvdA de negatieve gevolgen voor onze inwoners werkende in Haaksbergen en de naar schoolgaande jeugd, met name vanuit Eibergen. 


Hoewel de plannen van Arriva worden doorgezet, lijn 73 en 74 niet meer Haaksbergen direct aandoen, heeft druk vanuit gemeente Berkelland en Haaksbergen, en vanuit verschillende bedrijven en scholen, ervoor gezorgd dat de provincie op haar beurt weer druk heeft uitgeoefend op de vervoerdersmaatschappijen. Syntus en Arriva gaan samenwerken om lijn 53 te bewerkstelligen; een rechtstreekse verbinding tussen Haaksbergen en Eibergen. Deze lijn zal vanaf 9 december 2018 gaan rijden op werkdagen (ook tijdens de schoolvakanties) tot 20:00.uur, om het half uur, vertekkende vanaf halte de Viersprong te Eibergen. 's Avonds en in het weekend wordt deze route gereden door lijn 474 van Arriva.