Geen GFT-container, geen rekening

Inwoners van het buitengebied van Berkelland krijgen dit najaar een groene container. Als ze die niet willen, kunnen ze dat aangeven bij de gemeente, maar moeten ze er toch voor betalen.

Absurd, vindt coalitiepartij VVD. De liberalen bereiden daarom een motie voor om het plan van eigen college aan te passen. 'In korte tijd hebben nu al zeker 100 huishoudens in het buitengebied aangegeven geen groene container te willen. Waarom moeten ze er dan toch voor betalen?' vraag VVD-fractievoorzitter Hans Boxem zich af.

Als wethouder schafte Boxem die groene container in het buitengebied juist af, om zo de kosten en de afvalstoffenheffing laag te houden. Bewoners van het buitengebied kunnen prima zelf hun GFT-afval composteren, was destijds de overweging van de gemeenteraad om dit plan te steunen.

Nu keert de GFT-container terug, volgens wethouder Anjo Bosman (GB) om de afvalscheiding te verbeteren. Er verdwijnt volgens haar nog teveel gFT-afval in de grijze container en bovendien zouden inwoners van het buitengebied om deze container gevraagd hebben.

'Binnen de bebouwde kom moeten mensen ook betalen voor de groene container, nu gaat dat ook voor het buitengebied gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen voor alle inwoners van Berkelland,' aldus Bosman.

De VVD overweegt de motie en beraadt zich over de invoering van de PMD-container.