Standpunt VVD initiatiefvoorstel Russchemors

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in gemeente Berkelland vindt de VVD belangrijk. Het is daarom goed dat er wordt gekeken hoe deze punten uitwerken bij de ontsluiting van industrieterrein De Russchemors.

© HaskoningDHV Nederland B.V.

De VVD heeft kennisgenomen van het initiatiefvoorstel omtrent de Russchemors te Neede, de brief met bedenkingen en wensen van het college, de bijeenkomst van de Gemeenschapsraad Neede hier in het gemeentehuis en de beantwoording van de schriftelijke en technische vragen die gesteld zijn door VVD en CDA. 

 

Al deze informatie geeft een zeer genuanceerd beeld met hier en daar tegenstrijdige aannames en conclusies. Waar het zomaar kan zijn dat deze aannames en conclusies vanuit ieders perspectief waar kunnen zijn.

 

De nieuwe N18 is net open en het verkeer zoekt nu naar de meest efficiƫnte weg. Het Needse industrieterrein is nog niet gegroeid tot de volle capaciteit en de vraag is welke verkeersbewegingen er zullen ontstaan, wanneer dit industrieterrein volledig is ontwikkeld.

 

Bij de ontwikkeling van de Russchemors en de eventuele nieuwe ontsluiting ervan, zijn er verkeerstechnische maatregelen meegenomen bij de planvorming. En nog voor dat het plan is uitontwikkeld willen we al aanpassingen doen met het risico dat deze maatregelen niet voldoende of overbodigzijn.

 

Als VVD erkennen wij de problemen die zich momenteel voordoen rondom de wat vreemde bocht op hoogte van de brandweer (kruising Oude Eibergseweg en Parallelweg). We weten van gesprekken met ondernemers dat deze bocht voor hoofdpijn zorgt bij het zware vrachtverkeer. Door de ontwikkelingen van de geupdate N315 en de aanstaande groei van de Russchemors, verwachten wij ook problemen op de Oude Eibergseweg. De VVD vindt het daarom bijzonder verstandig om eerst goed te monitoren betreffende effecten van al bovengenoemden en zo te bezien hoe het verkeer zich gaat ontwikkelen in de komende tijd. Pas daarna kan met de echte cijfers tot conclusies worden gekomen en gepaste maatregelen worden getroffen.

 

Ten slotte:

 

De VVD vraagt zich af of er meer locaties zijn in de gemeente Berkelland waar de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid een probleem zijn. Ieder industrieterrein wil goed bereikbaar zijn. Dat is goed voor de ontwikkeling van de bedrijven en daarom ook voor Berkelland. Waar is het meeste nut en de hoogste noodzaak op dit moment om investeringen te doen?

 

Het gaat hier om een investering van ongeveer viereneenhalf miljoen. Dat is geen klein bedrag! Maar als het echt nodig is voor veiligheid en leefbaarheid van Berkelland, dan is dit een waardevolle investering in de toekomst.