VVD stemt in om verouderde woningbouwplannen volgend jaar te schrappen

Vorig jaar heeft de vorige gemeenteraad ingestemd met structuurvisies voor alle grote kernen; die structuurvisies was opgenomen om woningbouwplannen die niet meer aansluiten op de behoefte te schrappen om daarmee ruimte te creëren voor nieuwe plannen in die kernen. Nieuwe plannen die beter aansluiten bij de actuele en toekomstige behoefte.

© gemeente Berkelland

In de raadsvergadering van 13 november jl. is bij meerderheid besloten volgend jaar de verouderde woningbouwplannen, voor zover zij dan inmiddels niet zijn gerealiseerd, door middel van een vast te stellen bestemmingsplan, te schrappen. Daarmee kan worden bereikt dat bv. voor een gewenste transitie van de bestaande woonvoorraad medewerking kan worden verkregen van de provincie Gelderland, door bv. woningen te maken van winkels die al jaren leeg staan.

Over een groot aantal van de veroudere woningbouwplannen bestond in de raad geen discussie. De discussie spitste zich uiteindelijk in het bijzonder toe op het schrappen van 8 woningen in het plan Hondelink te Neede, waar oorspronkelijk 21 vrijstaande woningen zouden worden gerealiseerd. Jarenlang was daarvoor geen belangstelling, maar dit jaar zijn daarvan twee woningen gerealiseerd en 3 woningen zijn in augustus van dit jaar in aanbouw genomen. Er zijn dus op dit moment nog 8 kavels beschikbaar en het voorstel is nu om de overige 8 kavels in het middenterrein te schrappen.

Tegen het schrappen van deze 8 kavels had in het bijzonder D66 grote bezwaren. Wij hebben ons door het college laten overtuigen dat het beter is deze kavels (voorlopig) niet voor woningbouw in aanmerking te laten komen om de transitie in de kern van Neede te mogen realiseren. Een amendement van D66 om de 8 kavels niet te schrappen, hebben we dan ook niet gesteund. D66 kreeg bij de stemming alleen steun van OBL en de PvdA; overigens opmerkelijk, dat de PvdA woningbouw voor vrije sector belangrijker vindt dan de transitieopgave die er ligt voor de kern van Neede. Het kan verkeren...