Geen GFT-container, toch betalen

In dagblad Tubantia van 9 november ’18 werd vermeld dat de VVD het absurd vindt dat huishoudens in het buitengebied die onlangs hebben laten weten zelf hun GFT-afval te composteren en daarom geen GFT-container van de gemeente willen, daarvoor vanaf 1 januari 2019 wél moeten betalen. Minstens 100 huishoudens hadden toen al laten weten dat zij geen behoefte hadden aan een GFT-container. Ook het CDA en OBL lieten weten dat ook niet juist te vinden en een motie van de VVD daarover te willen steunen.

Samen met wethouder Bosman (GB) hebben we dit besproken. In de huidige gehanteerde systematiek betaalt een huishouding afvalstoffenheffing die jaarlijks in december wordt vastgesteld voor het gebruik van de verplichte grijze container. Dat bedrag verschilt als je een grote of een kleine grijze container gebruikt en ook als je nog een extra container wilt hebben.


Voor het vastgestelde bedrag krijg je – tot op heden alleen in de bebouwde kom – ook een groene container en krijgen medio volgend jaar alle aansluitingen in Berkelland ook een PMD-container. Daarvoor betaal je in feite niets extra’s. In de huidige situatie betaalt iedereen dus hetzelfde, maar heeft alleen de bebouwde kom (feitelijk gratis) een groene container. Dit was ons nog niet duidelijk.


Wethouder Bosman heeft ons overtuigd dat het dan raar is om nu wel voor mensen alleen in het buitengebied in te voeren om voor niet-gebruik van een groene container minder te hoeven betalen. Immers waarom dan ook niet voor aansluitingen in de bebouwde kommen, die ook hun groene container niet gebruiken omdat zij hun GFT-afval zelf composteren.

Samen met haar hebben we afgesproken in de loop van volgend jaar te bekijken hoe daar mee om te gaan en daar nu nog geen besluit over te nemen; alhoewel een meerderheid van de raad het met ons eens was, hebben we afgezien van de motie. Eerst zoeken we naar een oplossing die rechtvaardig is voor álle inwoners in Berkelland.

Wordt dus vervolgd! Maar in elk geval is toegezegd dat de kosten die bespaard worden door de nieuwe aanbesteding (waarbij ook de PMD-container wordt ingevoerd), teruggaan naar de inwoner, door lagere afvalstoffenheffing.