Verhoging toeristenbelasting gaat door

Maar liefst vier amendementen werden ingebracht tijdens de raadsvergadering van 11 december. Dat is niet gebruikelijk voor een stuk dat al als hamerstuk op de agenda stond. Dat er ruim 70 minuten over de toeristenbelasting werd gesproken én een inspreker hierover het woord deed, bewijst dat er veel te doen is om de deze belasting.

Normaliter wordt een hamerstuk met het tikken van de hamer snel besloten, omdat deze bijvoorbeeld al uitgebreid besproken is tijdens een voorgaande commissievergadering. Het stuk 'belastingverordening' stond ook als hamerstuk op de agenda, maar drie partijen wensten hiervan een bespreekstuk te maken, waaronder de VVD.


Zoals u in een voorgaand bericht op onze site kunt lezen, is er veel te doen om de verhoging van de toeristenbelasting. Niet zo zeer om de verhoging zelf, maar om de manier waarop. Recreatieondernemers hebben pas op 9 november dit jaar te horen gekregen dat de belasting wordt verhoogd, met gevolgen voor promotioneel (druk)werk en de inmiddels al aangegane contracten met recreanten. Wij vinden dit onwenselijk en hebben daarom twee amendementen onder de andere partijen verspreid.


Het eerste amendement ging over het uitstellen van de verhoging van de toeristenbelasting, in elk geval tot januari 2020. Wij beseffen ons dat dit een gat van om en nabij de €65.000,- in de begroting slaat. Daarom ons tweede amendement, waarin we het college opriepen het overschot van rond de €68.000,- van de Najaarsnota 2018 te bestemmen voor het dichten van dat gat wat ontstaat. 


Helaas vond ons eerste amendement alleen de steun van GroenLinks. D66 vond dit niet ver genoeg gaan; zij wilden liever naar een afstel van de verhoging en eerst in gesprek met de ondernemers (hiervoor een eigen amendement). OBL sloot zich hierbij aan. De andere partijen zijn voor de verhoging van de belasting per 1 januari en sloten zich om die reden niet bij één van de andere amendementen aan.


Wel diende de PvdA nog een amendement in over de doelstelling van de belasting, maar dat zou geen effect hebben gehad op het uitstel noch op de afstel van verhoging.


Het is spijtig dat een aantal partijen ergens onder de streep hetzelfde denken, maar dat zij door details elkaar niet vinden. De toeristenbelasting zal zodoende worden verhoogd met €0,25 per persoon per overnachting in Berkelland, per 1 januari 2019.


Noot:

De toeristenbelasting is een manier om toeristen mee te laten betalen aan de voorzieningen in de gemeente en het onderhouden ervan. Bijvoorbeeld fietspaden. Maar het maakt ook deel uit van de algemene promotie van de gemeente. Volgens wethouder Teselink zijn de kosten van de promotie zo hoog, dat dit niet eens gedekt wordt door de toeristenbelasting, ook niet met de verhoging. Om hier een beter beeld bij te krijgen heeft hij toegezegd een informatieavond te organiseren, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de gemeente inzet op promotie en waar de belastinggelden aan worden besteed. Wij nemen deze toezegging uiteraard met beide handen aan.