VVD stelt vragen over Woonlasten 2019

In 2019 zijn huishoudens meer kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen; dat blijkt uit onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen. Gemiddeld zijn huiseigenaren 702 EUR kwijt aan onroerendgoedbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Een stijging van 4,3% ten opzichte van het vorig jaar; de stijging zou vooral veroorzaakt worden doordat de rijksoverheid de afvalstoffenbelasting voor gemeenten heeft verdubbeld. Die extra kostenpost zou – zo wordt gesteld – door gemeenten worden doorberekend aan de inwoner.

In onze begroting 2019 in één oogopslag wordt gemeld dat een gemiddeld huishouden in onze gemeente €212,- kwijt is aan OZB, €185,- moet betalen aan afvalstoffenheffing en €400,- aan rioolheffing. In totaal een bedrag van €797,-!

Om deze reden heeft Hans Boxem namens de VVD de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Kennen de cijfers van de Rijksuniversiteit en die van onze gemeente dezelfde uitgangspunten en zijn die dan ook met elkaar vergelijkbaar? Zo ja, welke plek neemt onze gemeente in als duurste gemeente van Nederland als gemeenten worden vergeleken op het gebied van woonlasten? Welke plek had Berkelland ingenomen als we dit jaar de opbrengst van OZB niet met 1 miljoen euro hadden verlaagd? 

  2. Een gemiddeld huishouden is in Berkelland €185,- kwijt aan afvalstoffenheffing; heeft in deze heffing ook een doorrekening van de verhoging/verdubbeling van de afvalstoffenbelasting van de rijksoverheid plaatsgevonden en hoeveel bedraagt die verhoging voor een gemiddeld huishouden?

  3. In een overleg met fracties op 3 oktober 2018 heeft wethouder Bosman gemeld dat de aanbesteding van het ophalen van grijs afval voor 2019 en verder ca. €100.000,- hoger zou kunnen uitvallen en de aanbesteding van PMD ca. €90.000,- minder, en zelfs ca. €100.000,- minder als we zouden overgaan naar een PMD-container in plaats van zakken. Omdat die aanbestedingen nog niet definitief gegund waren, mochten we nog geen waarde aan die getallen toekennen. Kunt u een overzicht geven hoe de aanbesteding uiteindelijk is uitgepakt in vergelijking met de aanbestedingen waarmee tot 2018 werd gerekend?

  4. Huishoudens in Berkelland zijn relatief veel verschuldigd aan rioolheffing in vergelijking met andere gemeenten, maar ook in vergelijking met wat een huishouden aan OZB moet betalen; dat is bekend. Immers onze gemeente kent een groot buitengebied en het geheel ontsluiten met een drukrioleringssysteem bracht hoge kosten met zich mee. In onze inbreng bij de Watervisie en het Watertakenplan hebben wij aangedrongen om de kosten in de komende jaren in de hand te houden om op deze manier zo beperkt mogelijk een beroep te moeten doen op voorzieningen en zo min mogelijk de rioolheffing te moeten doen stijgen. Deelt u onze opvatting dat om de woonlasten in de toekomst voor huishoudens in Berkelland niet verder te doen stijgen, daarop moet worden ingezet en dat dit alleen maar kan als elke uitgave die moet worden gedaan in het onderhoud van ons rioolstelsel, goed tegen het licht wordt gehouden?


Het antwoord verwachten wij in de week van 21 januari.