VVD stelt vragen over overname clubhuis korfbalvereniging Eibergen

Aan de raad is voorgelegd om op een verzoek tot tussentijds beëindiging van het recht van opstal in te gaan; het college doet voorkomen dat aan het verzoek moet worden meegewerkt op grond van een eerder ingenomen en aan de korfbalvereniging aangegeven standpunt van voormalig wethouder sport.

Hans Boxem heeft vragen gesteld over de gang van zaken omtrent de beëindiging van het recht van opstal. Dit recht betekent dat, in dit geval, onroerend goed van een ander, in eigendom is van de gemeente.


Dat wat het college ons heeft voorgelegd, lijkt te zijn gebaseerd op eerder gemaakte afspraken tussen de korfbalvereniging en de voormalige wethouder sport.

U vindt de vragen in de bijlage.