Fikse onnodige uitkering voor korfbalvereniging

In het verleden is er een afspraak gemaakt met de korfbalvereniging De Eibers uit Eibergen, dat mocht de vereniging om wat voor een reden worden opgeheven, er een bedrag van €35.000,- vrij zou komen om eventuele schulden af te kunnen lossen. Schulden zijn er niet, toch wordt het bedrag uitgekeerd.

© Arjan Grotink

Contractueel zijn de afspraken niet goed vastgelegd, dat moge duidelijk zijn. We komen als gemeente daarom niet meer onder de uitbetaling uit. De VVD deed daarom, samen met het CDA, GB en GL, een moreel appèl op de leden van de korfbalvereniging: steek dit geld niet in eigen zak, maar doneer het aan een maatschappelijk doel, eventueel eentje die de sportbeleving in Berkelland ten goede komt.


Omtrent deze uitkering en eventuele sloop van het clubgebouw, bracht Hans Boxem de volgende bijdrage in de raad:

'Allereerst dank voor de antwoorden op onze technische vragen; de antwoorden hebben ons zicht gegeven waarom uw college niet anders kan dan het voorstel op deze wijze aan ons voor te leggen.

Wij delen uw opvatting dat het onwenselijk is gemeentelijk belastinggeld beschikbaar te stellen voor een vergoeding voor het opstalrecht, nu daarvoor geen noodzaak is (immers de vereniging is schuldenvrij), maar respecteren daarentegen ook de aanspraak die de vereniging daarop kan maken.
Als VVD doen wij een moreel appèl op de leden van de korfbalvereniging de vergoeding niet in eigen zak te steken, maar beschikbaar te stellen aan sportbeleving in onze gemeente.

Voorzitter, het voorstel is de accommodatie t.z.t. te slopen en het terrein in te planten; dank voor het feit dat u eerst met de huidige huurder het dweilorkest de Bellebloazers om tafel gaat zitten om hun gebruik nog enige tijd te kunnen voortzetten. Wellicht zijn er ook andere liefhebbers. Wij geven u in overweging daar voor open te staan en alsnog een goede bestemming voor de accommodatie te vinden. Afbreken kan altijd nog.'