VVD blij met een bereikbare Achterhoek

"Betrouwbare, veilige en robuuste bereikbaarheid is een belangrijk speerpunt voor de VVD. We zijn dan ook blij dat, na een proces van jaren, het knelpunt in en rond Lochem - en daarmee de ontsluiting van de Achterhoek- opgelost gaat worden", aldus VVD Statenlid Ans HuismanDoor de N346 schakel Achterhoek-A1 zal de verkeersveiligheid in en om Lochem verbeterd worden. De doorstroming verbetert en dat heeft een gunstig effect op de uitstoot van uitlaatgassen. Tot slot zal er minder verkeer door het centrum van Lochem en het buitengebied rijden en daardoor zal de leefbaarheid verhoogd worden.

Naast deze lokale effecten is er ook een belangrijk regionaal effect: de bereikbaarheid van de Achterhoek naar de A1 zal sterk verbeteren en daarmee wordt de Achterhoek beter ontsloten.

Ans Huisman: "De VVD is van mening dat, in het voorliggende plan, de voor- en nadelen goed zijn afgewogen. De ingebrachte zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld en, waar mogelijk, verwerkt in het inpassingsplan. De VVD stemt dan ook in met het inpassingsplan en de financiering".