Nieuwe plannen Oudestraat Neede

'Toen mijn ouders eind jaren ‘90 naar de Achterhoek kwamen, twijfelden zij tussen wonen in Groenlo en Neede. Hun keuze had te maken met een winkelpand waarin mijn moeder haar bewegingsstudio Svelte zou vestigen,' aldus Kevin Hauser - raadslid VVD Berkelland.

'Als kind ervoer ik deze dorpen behoorlijk verschillend van elkaar. Groenlo was ouderwets en gaf een achterstallige indruk. Vervallen winkelpanden, verzakte winkelstraten, etc. Neede daarentegen was bruisend. De winkelstraat was gezellig, leuke winkels, ook veel winkels met een behoorlijk aanbod.

Tegenwoordig hoor ik dat de keuze vaak voor andere kernen valt, niet voor Neede. Dit geldt voor zowel winkeliers als voor potentiële inwoners. Groenlo heeft Neede ingehaald en dat is symbolisch voor ook andere kernen in vergelijking met de Berkellandse kern.

Als je een willekeurige inwoner in Neede vraagt waar hij of zij trots op is aan het dorp, zal hij zeggen het verenigingsleven, de sociale cohesie, de knusheid, naoberschap, noem maar op. Een Needenaar zal niet zeggen hoe geweldig hij de winkelstraat vindt. Daar moet verandering in komen. Eindelijk afrekenen met de nachtmerrie waarin de Oudestraat zich al jaren bevindt.

Neede verdient beter en de plannen die er nu liggen m.b.v verschillende belangenorganisatie, waaronder Gemeenschapsraad Neede en de Needse Ondernemers, die hieraan hebben meegewerkt, zijn indrukwekkend. Zet Neede weer op de kaart, maak de Oudestraat de kers op de taart!


Het plan omtrent de Oudestraat wordt op 6 maart besproken in de commissie Bestuur en Ruimte.