VVD vreest voor afgang nieuw beleid veehouderij

In aansluiting op de provincie komt Berkelland met een gemeentelijk 'plussenbeleid' voor intensieve veehouderijbedrijven. De VVD-fractie is beducht voor een juridische afgang als zaken voor de rechter komen.

'Plussenbeleid' draait om ontwikkelkansen voor intensieve veehouderijbedrijven, met veel dieren in een stal dus. Soms gaat het om uitbreiding, soms om modernisering van de bedrijfsvoering. Het principe van het nieuwe beleid draait om de optelsom van rendement en verbeteringen op het gebied van dierwelzijn of volksgezondheid. Per vierkante meter stal moet 15 tot 20 euro in die verbeteringen worden gestoken. Bijvoorbeeld door geur- of geluidshinder voor omwonenden te verminderen. Berkelland heeft aan de opzet voor het gemeentelijke plussenbeleid de 'omgevingsdialoog' gekoppeld.

De agrarische ondernemer en buurtbewoners moeten met elkaar in conclaaf over hoe de plannen het beste uit de verf komen, zonder dat de ondernemer of de omwonenden een veto kunnen uitspreken over wat de ander wil. De VVD-fractie is bezorgd over de juridische houdbaarheid van de spelregels. Zo raadde VVD'er Hans Boxem aan niet de huidige maximummaten in de nieuwe verordening over te nemen. Die zou in de nieuwe context als beperkend ten opzichte van de oude situatie kunnen worden uitgelegd. ,,De basis voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied hebben we al eerder vastgelegd. Dat hoeft hier niet in te worden overgenomen. Er staat nu te veel in. Dat is onnodig en juridisch riskant", aldus Boxem. Wethouder Marijke van Haaren is niet bang, maar voor meer zekerheid is de provincie Gelderland gevraagd om schriftelijk te reageren op de Berkellandse opzet. Die brief wordt voor de raadsvergadering van 19 maart verwacht.