Tijdelijke woningen in Berkelland

In de commissie Bestuur en Ruimte is uitgebreid gesproken over het beleidskader tijdelijke woningen 2019. Dit beleidskader wil ruimte geven voor wonen, door locaties waar geen woonbestemming op ligt, dit tijdelijk toe te staan. Tijdelijk is deze een maximumperiode van 10 jaar.

Tijdens de raadsvergadering bracht ik namens de VVD de volgende punten tot uiting:


• De VVD vindt dit een goed beleidskader dat voorziet in een behoefte
• en hoopt dat vooral starters hierdoor sneller aan een passende woning worden geholpen.
• In de commissie heeft de VVD het college gevraagd of de periode van 10 jaar ook langer zou kunnen zijn. In verband met de mogelijke terugverdientijd van investeringen van de initiatiefnemers. De wethouder beantwoordde deze vraag negatief, omdat wettelijke bepalingen dit in de weg staat. 10 Jaar lijkt het maximaal haalbare.

Naar ik begrepen heb uit een bericht van de griffie, van vandaag (19 maart 2019, red.), is tijdelijke bewoning voor een langere periode dan 10 jaar wel mogelijk mits de aanvrager zelf aanvraagt. De procedure daarvan duurt een jaar.

Kan het college hier helderheid in scheppen.

Reactie van het college: 
De wethouder betoogt dat een tijdelijke periode van 10 jaar wordt opgenomen in het beleidskader. Of een aanvrager moet zelf een aanvraag doen naar een buitenplanse aanpak. 

Zij verwees onderstaande deel uit bijlage 2 blz 11. 

“Het is ook mogelijk om voor langer dan 10 jaar een ‘tijdelijke’ woning mogelijk te maken via een 
omgevingsvergunning. In dat geval ziet Berkelland dit niet als een tijdelijke woning, het wordt dan 
behandeld als een reguliere woning. Bij deze variant is het niet aannemelijk dat de woning aan het eind van de termijn zonder onomkeerbare gevolgen weggehaald kan worden.” 

Bij een termijn van 20 jaar is het tijdelijke karakter vager en lijkt het meer op permanent en wordt de beëindiging van de tijdelijke termijn erg moeilijk.


• De VVD is voorstander om initiatieven voor het bouwen van Tiny Houses te honoreren. In dit kader begrijpt de VVD dat wanneer een initiatiefnemer een Tiny House zou willen voor een langere periode dan 10 jaar, dit alleen maar kan op grond met de bestemming wonen of zelf een aanvraag indienen. Voor Mantelzorg gelden andere regels.
• Het is belangrijk dat tijdelijke bewoning contractueel goed wordt vastgelegd en nog belangrijker dat deze tijdelijkheid ondubbelzinnig wordt gecommuniceerd.

 

 

De VVD ondersteund dit voorstel.