Aandelen van Twence: doen of juist niet?

In de commissie bestuur en ruimte is het voorstel om aandelen Twence aan te kopen besproken. De gemeente Berkelland heeft een aanbod gehad om aandelen van Twence over te nemen van een Gemeente uit Groningen. De VVD-fractie heeft in commissie haar bedenkingen bij dit voorstel gegeven.

Bovenal heeft de VVD aangegeven dat zij deze aankoop los ziet van de ambitie om bij een volgende contractperiode te komen tot nascheiding van het huisafval. Uit onderzoek blijkt dat nascheiding meer grondstoffen uit het huisafval haalt voor hergebruik en dat deze methode bovendien goedkoper is. Voor de inwoners wordt het eenvoudiger want er blijven nog maar twee containers over. Een GFT- en het een restafvalcontainer. Uit restafval wordt bij de afvalverwerker de bruikbare stoffen eruit gehaald en de rest verbrand. Weg met die extra containers!

Eenvoudige communicatie en een overzichtelijker logistiek voor de gemeente. Voor de inwoners wordt het eenvoudiger en goedkoper. Maar bovenal het is ook beter voor het milieu, omdat er meer grondstoffen uit het afval wordt gehaald en omdat er minder vrachtwagens hoeven te rijden.

De VVD is Groen, maar niet Gek.

Terug naar de aandelen: waarom zou Berkelland deze aandelen kopen?

 • ·         Berkelland is aandeelhouder van Twence. De aankoop, hoe beperkt ook, vergroot de invloed van de aandeelhouders.
 • ·         Investering in groene innovatie in de regio (kennis en gebruik van kunnen maken).
 • ·         Het draagt bij aan onze duurzaamheidsprestaties.

 

Wat levert het op en welke risico’s kleven daar nog aan?

 •  ·       De aandelen kosten €4.413.083,- en leveren jaarlijks een dividend op van ongeveer 5,6 % (250.000 euro).
 • ·         Gemeente Berkelland heeft als beleid dat het zijn liggende gelden niet wilt opmaken, maar wilt laten renderen. Dat wordt nu bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geplaatst, maar tegen een uiterst lage rente. Je bent al blij met een rente die niet negatief is!
 • ·         Het plaatsen van een deel van de reserves van Berkelland bij Twence, geeft zowel een maatschappelijk als een financieel rendement.

 

Wel zijn er een paar vragen die de VVD eerst beantwoord wilt zien.

 • ·         Welk liquiditeitsrisico loopt de gemeente?

  Met andere woorden: als het geld bij Twence wordt geplaatst, is er dan nog genoeg geld beschikbaar om de rekeningen te betalen? En als we dat niet kunnen, hoe snel kunnen we de aandelen van Twence dan weer verkopen?

 • ·         Welk marktrisico loopt de gemeente?

  Met andere woorden: hoe groot is het risico dat de aandelen hun waarde verliezen?

 • ·         In welke mate draagt deze aandelenkoop bij aan de klimaatdoelstellingen van de Gemeente Berkelland?

 

De VVD staat positief tegenover dit voorstel, maar vraagt om eerst de financiële kant van het verhaal meer te onderbouwen en om meer aandacht voor de risico’s.

 

Het college heeft toegezegd het voorstel voor de Raadsvergadering van 16 april te verduidelijken en wij hopen daarmee dat onze vragen zijn beantwoord. We kunnen dan een weloverwogen besluit nemen.