Motie: bomenkap aan de N319

Provincie Gelderland heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om 343 grote bomen te kappen langs de N319. Het gaat om gezonde bomen, zo weet de PvdA ons te melden. In hun motie roept de arbeiderspartij op om maatwerk te leveren, en niet 'zomaar' aan de kap te beginnen.

'Elke slachtoffer is er één teveel, laten we daar direct duidelijk over zijn,' zo start dhr. Pelle (PvdA) zijn betoog. 'Maar alleen kijken naar veiligheid in het hele bomenkapverhaal is eenzijdig en daarbij heeft onderzoek uitgewezen dat bomen weghalen een weg niet per se veiliger maken.' Met zijn motie roept Pelle niet alleen op te stoppen met de bomenkamp, maar ook om bijeenkomsten te organiseren en een target te stellen: voor elke weggehaalde boom, 3 terug planten.


Het CDA erkent dat het inmiddels een maatschappelijk ding is geworden. Zij hebben een boomchirurg geraadpleegd. Deze zou hebben aangegeven dat de bomen ouder zijn geworden dan gebruikelijk op een desbetreffende plek en dat de bomen eigenlijk richting hun einde gaan. Volgens het CDA mogen de bomen om die reden worden vervangen, 'zeker nu de weg wordt aangepakt,' legt dhr. Jonk uit namens het CDA. 'Als ik een nieuwe vloer in mijn huis laatst plaatsen, ga ik ook niet 5 jaar later nog vloerverwarming laten aanleggen.'


GemeenteBelangen vindt de veiligheid van de automobilist een hogere prioriteit hebben dan de meer dan 100 jaar oude bomen en gaat daarom niet mee met de motie.


Ook D66 verwijst naar uitkomsten van verschillende onderzoeken waarin niet wordt aangetoond dat wegen per se veiliger worden door het weghalen van bomen. 'Veiligheid is daarbij ook een gevoel,' zo spreekt mevrouw Kuipers. De motie wordt door D66 ondertekend, omdat zij maatwerk willen zien en niet een volgens hen 'doelloze' kap.


Namens de VVD doet Hans Boxem het woord. Hij stelt allereerst dat ook de VVD tegen de massale bomenkap is. Hij geeft daarbij echter aan dat het beleid vanuit de Provinciale Staten niet sterk genoeg is te beïnvloeden door middel van een motie. De VVD wil daarom het signaal afgeven richting Arnhem via het college. 'Daarbij zitten er in de motie elementen waarbij we op de stoel van de provincie gaan zitten,' probeert Boxem uit te leggen. Omdat de VVD echter wel tegen de bomenkamp is, stelt Boxem het PvdA voor om met een nieuwe motie te komen. 'We willen een signaal afgeven naar de provincie. Uit de reactie van de wethouder blijkt dat het college dat oppakt en daarom steunt de VVD deze motie niet,' is de afsluitende reactie van Boxem.


Mevrouw Weg van GL wijst er op dat de aanwezigheid van bomen ook bijdragen aan veiligheid, bijvoorbeeld dat de bomen de automobilist beschermen tegen de zon en neerslag. Het beleid van de provincie is dat er zo min mogelijk bomen dichtbij de weg moeten staan en dat is volgens GL een verkeerd uitgangspunt. In een advies dat aan de provincie is uitgebracht wordt genoemd dat zo min mogelijk hindernissen langs de weg een richtlijn moet zijn. GL komt uiteindelijk met een andere motie, maar wordt niet ter stemming gebracht.


OBL sluit zich aan bij het CDA: de bomen mogen gekapt worden. De leeftijdgrens is bijna bereikt en daarmee zou vervanging op een goed moment komen. 


Uiteindelijk wordt de motie niet aangenomen, maar geeft dhr. Pelle aan blij te zijn met het feit meerdere partijen te zien die tegen de bomenkap zijn. Ook is hij blij dat de wethouder aangeeft het signaal te willen afgeven richting Arnhem dat de massale bomenkap te ver gaat.