Openbare fractievergadering 13 mei komt te vervallen

De openbare fractievergadering van 13 mei komt te vervallen.

De eerstvolgende openbare fractievergadering is maandag 17 juni.