Ook in Berkelland rijzen de zorgkosten de pan uit

Bij de VNG hebben afgelopen week 340 gemeenten gezamenlijk een vuist gemaakt om bij minister De Jonge een signaal af te geven: het geld van het Rijk dat gemeenten krijgen om hun zorgplicht te voldoen, is niet toereikend.

Zorg leveren is in de huidige tijd een verplichting voor de gemeente. Maar de gemeente krijgt wel een opdracht vanuit het ministerie hoe die zorg er in grote lijnen uit moet zien en waaraan te voldoen. 


Om die zorgkosten te kunnen dragen, krijgen de gemeenten geld van het Rijk. Maar deze blijken niet toereikend. In Berkelland hebben meerdere partijen, waaronder de VVD, veelvuldig gevraagd aan de wethouder om inzicht in de binnenkomende gelden en waar dat aan uitgegeven wordt. 'Aan welke knoppen kunnen we draaien,' is de vraag die o.a. Kevin Hauser en Hans Boxem hebben gesteld. 

Het college kwam deze week met een verantwoordingsrapportage, waarover in Commissie Sociaal van afgelopen dinsdag werd gesproken. Hierin is een overzicht gegeven van de baten en kosten m.b.t. de zorg. Geschrokken waren we toen we zagen dat het tekort van 2,5 miljoen EUR zal oplopen tot een structureel jaarlijks tekort van over de (in elk geval) 3,1 miljoen EUR. 

Als VVD zeggen we, net als veel andere partijen: genoeg is genoeg. We kunnen niet structureel meer uit blijven geven dan wat er binnenkomt. Maar we willen wél zorg kunnen blijven bieden aan wie zorg toekomt. Hoe kunnen we die zorg betaalbaar houden?

Onder andere hebben wij de wethouder gevraagd om inzichten in wat we dubbel doen en de noodzaak ervan. We hebben ook gevraagd of we als Berkelland wel het beste jongetje uit de klas moeten willen zijn: waarom altijd 9's willen scoren, terwijl een 7 ook goed is? 

Uiteindelijk zal het, als we de wethouder moeten volgen, niet veel uitmaken. Onder aan de streep blijven we verplicht een bepaalde standaard af te leveren en dáárvoor is het geld vanuit het Rijk niet toereikend.

Inmiddels wordt er mede door de VNG van alles geprobeerd, maar houdt de minister zijn hand op de knip. We volgen dit vanzelfsprekend op de voet.